Markarbeten

Markarbeten är grundläggande arbeten för att kunna utföra sten och trädgårdsarbeten.
Här ingår t ex schakt för pool, trädgårdsdamm och grovplanering, montering av dräneringar, dagvattensystem och elkablar, gjutning av fundament för murar, trappor och staket, förstärkningslager och bärlager av samkross. På senare tid jobbar nästan enbart med makadam i olika storlekar. Makadam har inget noll-material i sig och då minskar sättningar och ökar dränering.