Stenarbeten

Stenarbeten är dom ”hårda” ytskikten i trädgården. 

Det är bland annat murar, trappor, kantstöd och markbeläggningar t ex små och storgatsten, granit, kalksten, skiffer, betongsten och trä i olika utföranden. Vår specialitet är murar av sprängsten och skiffer.