Vegetationsytor

Vegetationsytor är alla ytor med växtlighet.
Det är häckar, planteringsytor med perenner, vintergröna växter, solitärväxter, lökar, gräs och marktäckare, gräsytor, naturmark, gröna tak och så får vi inte glömma bort dom fantastiska klätterväxterna som täcker byggnader, spaljéer och pergolor liksom vattenväxterna i och omkring dammen.